Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Oprava povrchu venkovního basketbalového hřiště TJ SLOVAN Mariánské Lázně
Odesílatel Marta Löfflerová
Organizace odesílatele Město Mariánské Lázně [IČO: 00254061]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.06.2023 09:27:49
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení dodavatelé,

zadavatel město Mariánské Lázně zahajuje výběrové řízení na veřejnou zakázku s názvem "Oprava povrchu venkovního basketbalového hřiště TJ SLOVAN Mariánské Lázně". Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele: https://zakazky.muml.cz.

Věříme, že Vás veřejná zakázka zaujme a podáte nabídku v souladu se zadávacími podmínkami.

S pozdravem

Bc. Marta Löfflerová
referent - veřejné zakázky
odbor investic a dotací


Přílohy
- ZD_Výzva_basketbalové hřiště TJ SLOVAN.pdf (183.24 KB)