Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rekonstrukce budovy Ruská 155 v Mariánských Lázních – 1.etapa
Odesílatel Marta Löfflerová
Organizace odesílatele Město Mariánské Lázně [IČO: 00254061]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.04.2024 15:19:06
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení dodavatelé,

zadavatel Město Mariánské Lázně zahajuje výběrové řízení na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem "Rekonstrukce budovy Ruská 155 v Mariánských Lázních - 1. etapa". Jedná se o odstranění stávající garáže v areálu budovy v Ruské ulici č.p. 155, provedení nové opěrné železobetonové stěny, provedení souvisejících zemních prací a provedení úprav terénu.

Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele: https://zakazky.muml.cz.

Věříme, že Vás předmět veřejné zakázky zaujme a podáte nabídku v souladu se zadávací dokumetnací.

S pozdravem

Bc. Marta Löfflerová
referent - veřejné zakázky
odbor rozvoje města, investic a dotací


Přílohy
- ZD_Rekonstrukce radnice demolice garáže.pdf (224.04 KB)