Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Bezpečnostní audit a penetrační testy
Odesílatel Kateřina Vargová
Organizace odesílatele Město Mariánské Lázně [IČO: 00254061]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.04.2024 08:09:29
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení dodavatelé,

zadavatel město Mariánské Lázně zahajuje zadávací řízení na veřejnou zakázku na služby s názvem: Bezpečnostní audit a penetrační testy.

Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele: https://zakazky.muml.cz

Věříme, že Vás veřejná zakázka zaujme a podáte nabídku v souladu se zadávací dokumentací.

S pozdravem
Mgr. Kateřina Vargová
referentka
odbor rozvoje města, investic a dotací


Přílohy
- ZD-zadávací podmínky.pdf (199.43 KB)