Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Vybudování učebny přírodopisu ZŠ Úšovice
Odesílatel Marta Löfflerová
Organizace odesílatele Město Mariánské Lázně [IČO: 00254061]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.06.2024 12:26:19
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,

zadavatel provedl úpravu v příloze zadávací dokumentace "Soupis předmětu plnění". Oznámení o úpravě rozpočtu je přílohou této zprávy.

S pozdravem

Bc. Marta Löfflerová
referent - veřejné zakázky
odbor rozvoje města, investic a dotací


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace učebna přírodopisu.pdf (484.47 KB)