Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dům Chopin - rekonstrukce objektu - 1. etapa
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, které spočívají ve stavebních úpravách budovy B v areálu Domu Chopin, Hlavní třída 47/28, Mariánské Lázně, vč. výstavby nového výtahu, vše v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou Ing. arch. Ondřejem Tučkem, U Průhonu 26, 170 00 Praha 7, v roce 2019 pod názvem „Celková rekonstrukce domu Chopin – objekty B + D“.

Celý projekt s názvem „Dům Chopin – rekonstrukce objektu“ je realizován po etapách (částech) a veřejné zakázky na tuto akci budou zadávány po částech. Pro celý projekt byla stanovena předpokládaná hodnota veřejné zakázky na 75.000.000,00Kč bez DPH. Při součtu všech etap, resp. částí veřejné zakázky jde o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muml.cz)
Kontakt: Ing. Stanislav Pajer, odbor investic a dotací, investiční technik, tel.: 354 922 158, e-mail: stanislav.pajer@muml.cz (předmět veřejné zakázky)

Bc. Marta Löfflerová, odbor investic a dotací, veřejné zakázky, tel.: 354 922 345, e-mail: marta.lofflerova@muml.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 28.04.2020 10:00
Datum zahájení: 13.03.2020 13:06