Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce budovy radnice v Mariánských Lázních - PD
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Vypracování komplexní projektové dokumentace pro stavbu "Rekonstrukce budovy radnice v Mariánských Lázních", která zahrnuje následující dílčí části:

- zabezpečení vstupních podkladů
- vypracování návrhu stavby
- vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení nebo ohlášení stavby
- inženýrská činnost pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení nebo ohlášení stavby
- vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby
- vypracování soupisu prací a rozpočtu
- vypracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
- návrh interiérového vybavení
- spolupráce při výběru zhotovitele stavby
- vykonávání autorského dozoru při provádění stavby

Projektová dokumentace bude zpracována s použitím systému BIM, dle požadavků stanovených v Příloze Smlouvy o dílo, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muml.cz)
Kontakt: Ing. Stanislav Pajer, investiční technik, odbor investic a dotací, tel.: 354 922 158, e-mail: stanislav.pajer@muml.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 20.10.2020 09:00
Datum zahájení: 03.09.2020 14:13
Odpovědné zadávání: