Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce_06.11.2020Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce veřejného osvětlení a nové infrastruktury v Mariánských Lázních
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na stavební a montážní práce.
Jedná se o rekonstrukci veřejného osvětlení včetně výměny rozvaděčů, světelných míst a kabeláže k osvětlení veřejných prostor, tj. městských komunikací, chodníků a vnitrobloků. Technologie bude splňovat požadavky na inteligentní infrastrukturu města. Stavba má charakter trvalé stavby a není dělena na účelové jednotky.

Stavební práce budou provedeny dle projektové dokumentace pro ohlášení stavby v rozsahu dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce veřejného osvětlení a nové infrastruktury v Mariánských Lázních“, ze září 2020.
Autor projektové dokumentace: Jan Rom, Komenského 934/24, 363 01 Ostrov, IČO: 12824950.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muml.cz)
Kontakt: Ing. Petr Řezník, odbor investic a dotací, vedoucí odboru, tel.: 354 922 183, e-mail: petr.reznik@muml.cz.
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 19.11.2020 09:00
Datum zahájení: 17.10.2020 10:18
Odpovědné zadávání:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):