Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Modernizace multimediální učebny na ZŠ Vítězství Mariánské Lázně
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Město Mariánské Lázně vyzývá tímto neomezený počet dodavatelů k podání nabídky pro veřejnou zakázku na dodávky, které se týkají modernizace multimediální učebny na Základní škole Vítězství Mariánské Lázně, se sídlem Vítězství 29, 353 01 Mariánské Lázně, a to pořízením zadavatelem požadovaného software, hardware, interaktivní tabule a nábytku, vč. souvisejících služeb.

Projekt „Modernizace multimediální učebny na ZŠ Vítězství Mariánské Lázně“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, reg. číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015143.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muml.cz)
Kontakt: Ing. Stanislav Pajer, investiční technik, odbor investic a dotací, tel.: 354 922 158, e-mail: stanislav.pajer@muml.cz

Ing. Petr Řezník, vedoucí odboru investic a dotací, tel.: 354 922183, e-mail: petr.reznik@muml.cz

Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR, min. 3, uveřejňuje se
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 28.04.2021 11:00
Datum zahájení: 31.03.2021 08:56
Odpovědné zadávání: