Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Stavební úpravy střechy pavilonu B domova pro seniory, Mariánské
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Jedná se o změnu dokončené stavby, která je tvořena pavilonem A – ubytovací část a pavilonem B – vstupní, hospodářská a stravovací část. Střecha, která je předmětem úprav, je nad 3. NP pavilonu B. Konstrukce byla realizována formou nástavby v rámci rekonstrukce v druhé polovině 90. let, kdy byla původní ubytovna z 80. let přestavována na Penzion pro seniory a dům s pečovatelskou službou.
V současnosti pavilon A slouží převážně jako ubytovací část. Je realizován z konstrukčního systému T-06-B KV. Vstupní a hospodářský pavilon B, na kterém je nástavba, je realizován z konstrukčního systému MS-71-KV. Jedná se o montovaný železobetonový skelet se skrytými průvlaky a silikátovým (keramzitbetonovým) obvodovým pláštěm. Úprava střechy pavilonu B bude probíhat na úrovni 3. NP bez zásahu do nosné konstrukce. Bude se týkat úprav konstrukčních skladeb a materiálového řešení. Hlavní rozměry a tvary zůstanou zachovány.

Rozsah prací je dán touto výzvou a projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Jiřím Kovaříkem, U Mlékárny 290, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 13898086 z 12/2013 pod názvem „Mariánské Lázně – Domov pro seniory – Stavební úpravy střechy – pavilon B“.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Město Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně – podatelna Městského úřadu Mariánské Lázně
Kontakt: Ing. Jarmil Svoboda, odbor IDCR, investiční technik
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR, min. 3, uveřejňuje se
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 21. 08. 2014 09:00
Počátek běhu lhůt: 14. 08. 2014