Veřejná zakázka: Místní energetická koncepce města Mariánské Lázně

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 602
Systémové číslo: P23V00000027
Datum zahájení: 24.05.2023
Nabídku podat do: 07.06.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Místní energetická koncepce města Mariánské Lázně
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je odborné zpracování místní energetické koncepce města Mariánské Lázně, která by měla být kvalitním, srozumitelným a adekvátním nástrojem a návodem, jak optimalizovat dodávku energie vůči energii spotřebovávané ve městě Mariánské Lázně. Místní energetická koncepce by tak měla být komplexním a odborně zpracovaným výchozím dokumentem, podle něhož by místní samospráva měla postupovat pří komplexním řešení zajištění dodávky a spotřeby energie v příslušné lokalitě nebo také při dílčích řešeních v rámci jejích jednotlivých částí.

Zpracování místní energetické koncepce bude obsahovat dvě hlavní část – část analytickou a část návrhovou. Analytická část bude spočívat ve zpracování přehledu všech zdrojů energie v příslušné lokalitě, a to síťových zdrojů energie a všech místních zdrojů energie. Přehled všech způsobů spotřebované energie v příslušné lokalitě. Z toho bude sestavena bilance kapacitního potenciálu energie, která je k dispozici, a objemu energie, která je v dané lokalitě spotřebovávána. V návaznosti na to bude následovat část návrhová – zhotovitel navrhne možnosti řešení u všech typů dodávek energie vůči všem druhům a objemům spotřebovávané energie, které vyústí v optimální komplexní řešení energetiky města a ve zpracování Energetického akčního plánu, který zhotovitel rovněž zpracuje. Z pohledu zadavatele je primárním účelem koncepce vytvořit zásobník projektů seřazený dle priorit, v němž budou identifikovány investiční nebo provozní náklady na daná opatření, dopady do energetické bilance, finanční a jiné přínosy a organizační nebo jiné nároky a v neposlední řadě vhodné (ideální dotační) možnosti financování. Konkrétní prioritizace jednotlivých projektových námětů bude zhotovitelem řádně odůvodněna.

Místní energetická koncepce musí být zpracování dle dokumentu „Metodický pokyn pro žadatele o dotaci na zpracování místní energetické koncepce z programu EFEKT III“, který je přílohou této zadávací dokumentace a obsahuje jednak závaznou osnovu a jednak přímo definování obsahu místní energetické koncepce MEK.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR, min. 3, uveřejňuje se
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 450 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Cheb

Zadavatel

 • Úřední název: Město Mariánské Lázně
 • IČO: 00254061
 • Poštovní adresa:
  Ruská 155
  Mariánské Lázně
  353 01
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051181

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muml.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků