Veřejná zakázka: Řešení prostoru ZŠ Úšovice, Mariánské Lázně – PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 609
Systémové číslo: P23V00000034
Evidenční číslo zadavatele: P23V00000034
Datum zahájení: 02.08.2023
Nabídku podat do: 23.08.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Řešení prostoru ZŠ Úšovice, Mariánské Lázně – PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Vyhotovení komplexní projektové dokumentace v souladu s 63. výzvou IROP – zelená infrastruktura – SC 2.2 (MRR). vč. vypracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, spolupráci při výběru zhotovitele stavby a autorského dozoru po dobu realizace stavby projektu "Řešení prostoru ZŠ Úšovice, Mariánské Lázně".

Město Mariánské Lázně plánuje provést revitalizaci ploch přiléhajících k areálu Základní školy Úšovice, Školní náměstí 472/3, Mariánské Lázně a úpravu nedaleké křižovatky ulic Skalníkova (17. listopadu) – Polní – Česká pro její zpřehlednění a zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Rozpracování studie do dalších stupňů projektové dokumentace, která bude sloužit jednak k povolení stavby a též jako poklad pro výběr zhotovitele stavby. Součástí zpracování projektové dokumentace bude též komplexní inženýrská činnost k zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení. Projektová dokumentace musí obsahovat všechny potřebné součásti, které jsou k naplnění záměru města potřebné (případné přeložky inženýrských sítí, doplnění veřejného osvětlení, dopravní značení apod.) a bude vypracována v souladu s 63. výzvou IROP – zelená infrastruktura – SC 2.2 (MRR).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR, min. 3, uveřejňuje se
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Cheb

Zadavatel

 • Úřední název: Město Mariánské Lázně
 • IČO: 00254061
 • Poštovní adresa:
  Ruská 155
  Mariánské Lázně
  353 01
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051181

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muml.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky