Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Vybudování nového informačního značení města Mariánské Lázně a okolí
Odesílatel Eva Fenigová
Organizace odesílatele Město Mariánské Lázně [IČO: 00254061]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.08.2018 09:56:14
Předmět Výzva

Vážení,
město Mariánské Lázně Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky - na pořízení informačně orientačního značení, tj. pořízení a instalaci 142 sestav cedulí pro pěší a pro motoristy, které budou turisty a návštěvníky informovat o jednotlivých turistických památkách a zajímavostech ve městě Mariánské Lázně a okolí a navigovat je k nim. Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele: https://zakazky.muml.cz.
Věříme, že o tuto veřejnou zakázku projevíte zájem a podáte nabídku v souladu se zadávacími podmínkami.

S pozdravem
Město Mariánské Lázně


Přílohy
- ZD_Výzva_Informační značení ML.pdf (3.83 MB)