Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Okružní křižovatka Plzeňská - Polní - Ke Kasárnům, Mariánské Lázně - PD
Odesílatel Marta Löfflerová
Organizace odesílatele Město Mariánské Lázně [IČO: 00254061]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.07.2019 13:18:27
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení,

zadavatel veřejné zakázky Město Mariánské Lázně Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku na služby - Okružní křižovatka Plzeňská - Polní - Ke Kasárnům, Mariánské Lázně - PD.

Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele: https://zakazky.muml.cz.

Věříme, že o tuto veřejnou zakázku projevíte zájem a podáte nabídku v souladu se zadávacími podmínkami.


S pozdravem


Bc. Marta Löfflerová
referent - veřejné zakázky
odbor investic a dotací


Přílohy
- ZD_Výzva_Okružní křižovatka Plzeňská Polní Ke Kasárnůlm, Mariánské Lázně_ PD_signed.pdf (192.62 KB)