Veřejná zakázka: Okružní křižovatka Plzeňská - Polní - Ke Kasárnům, Mariánské Lázně - PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 401
Systémové číslo: P19V00000045
Datum zahájení: 26.07.2019
Nabídku podat do: 29.08.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Okružní křižovatka Plzeňská - Polní - Ke Kasárnům, Mariánské Lázně - PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové projektovou dokumentaci pro stavební povolení a projektovou dokumentaci provedení stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr a to včetně všech doprovodných činností (zaměření zájmového území, případné vyvolané přeložky inženýrských sítí, úprava uličních vpustí a veřejného osvětlení apod.). Dále je předmětem veřejné zakázky projednání vypracované projektové dokumentace pro stavební řízení s dotčenými orgány státní správy, správci inženýrských sítí a úprava dokumentace dle jejich požadavků a výkon autorského dozoru na stavbu Okružní křižovatka Plzeňská – Polní – Ke Kasárnům, Mariánské Lázně.

Uvedená projektová dokumentace bude vycházet ze Studie Mariánské Lázně, okružní křižovatka Plzeňská – Polní – Ke Kasárnům od Inplan CZ s.r.o., Majakovského 707/29, 360 05 Karlovy Vary.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR, min. 3, uveřejňuje se
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 300 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Mariánské Lázně
 • IČO: 00254061
 • Poštovní adresa:
  Ruská 155
  Mariánské Lázně
  353 01
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051181

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muml.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky