Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Okružní křižovatka Plzeňská - Polní - Ke Kasárnům, Mariánské Lázně - PD
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové projektovou dokumentaci pro stavební povolení a projektovou dokumentaci provedení stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr a to včetně všech doprovodných činností (zaměření zájmového území, případné vyvolané přeložky inženýrských sítí, úprava uličních vpustí a veřejného osvětlení apod.). Dále je předmětem veřejné zakázky projednání vypracované projektové dokumentace pro stavební řízení s dotčenými orgány státní správy, správci inženýrských sítí a úprava dokumentace dle jejich požadavků a výkon autorského dozoru na stavbu Okružní křižovatka Plzeňská – Polní – Ke Kasárnům, Mariánské Lázně.

Uvedená projektová dokumentace bude vycházet ze Studie Mariánské Lázně, okružní křižovatka Plzeňská – Polní – Ke Kasárnům od Inplan CZ s.r.o., Majakovského 707/29, 360 05 Karlovy Vary.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muml.cz)
Kontakt: Ing. Jarmil Svoboda, investiční technik, odbor investic a dotací, tel.: 354 922 182, e-mail: jarmil.svoboda@muml.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR, min. 3, uveřejňuje se
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 29.08.2019 10:00
Datum zahájení: 26.07.2019 13:18
Odpovědné zadávání: