Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Okružní křižovatka Plzeňská - Polní - Ke Kasárnům, Mariánské Lázně - PD
Odesílatel Marta Löfflerová
Organizace odesílatele Město Mariánské Lázně [IČO: 00254061]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.08.2019 16:31:01
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel Město Mariánské Lázně uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace - Dodatečnou informaci č. 1 - k veřejné zakázce "Okružní křižovatka Plzeňská – Polní – Ke Kasárnům, Mariánské Lázně - PD".

Zadavatel zároveň rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 29. 8. 2019 do 10:00 hod. - viz Dodatečná informace č. 1.

S pozdravem

Bc. Marta Löfflerová
referent - veřejné zakázky
odbor investic a dotací


Přílohy
- Dodatečná informace č. 1.docx (58.04 KB)
- Geodetické zaměření pro studii.zip (264.59 KB)
- F-DI souhlas.pdf (1.12 MB)
- Dop. inž. posouzení 18-44_ML_Cerny_zprava_2018-11-26.pdf (2.89 MB)