Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zástavba lokality Hamrníky rodinnými domy - PD
Odesílatel Marta Löfflerová
Organizace odesílatele Město Mariánské Lázně [IČO: 00254061]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.10.2019 13:52:54
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení,

Město Mariánské Lázně zahajuje zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Zástavba lokality Hamrníky rodinnými domy - PD". Dovolujeme si Vás tímto oslovit s Výzvou k podání nabídky na uvedenou veřejnou zakázku.

Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele: https://zakazky.muml.cz.

Věříme, že o tuto veřejnou zakázku projevíte zájem a podáte nabídku v souladu se zadávacími podmínkami.

S pozdravem

Bc. Marta Löfflerová
referent - veřejné zakázky
odbor investic a dotací


Přílohy
- ZD_Výzva IV_Zástavba lokality Hamrníky rodinnými domy_ PD_signede.pdf (166.16 KB)