Veřejná zakázka: Zástavba lokality Hamrníky rodinnými domy - PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 414
Systémové číslo: P19V00000058
Datum zahájení: 21.10.2019
Nabídku podat do: 20.11.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zástavba lokality Hamrníky rodinnými domy - PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provedení stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr a to včetně všech doprovodných činností (zaměření zájmového území apod.). Dále je předmětem veřejné zakázky projednání vypracované projektové dokumentace pro územní a stavební řízení s dotčenými orgány státní správy, správci inženýrských sítí a úprava dokumentace dle jejich požadavků a výkon autorského dozoru při realizaci stavby Zástavba lokality Hamrníky rodinnými domy.

Uvedená projektová dokumentace bude vycházet ze Studie „Územní studie Zástavba lokality Hamrníky rodinnými domy“ zpracované Ing. Pavlem Gracou, se sídlem Anglická 204/41, 353 01 Mariánské Lázně, IČO 73681423.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR, min. 3, uveřejňuje se
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 825 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Mariánské Lázně
 • IČO: 00254061
 • Poštovní adresa:
  Ruská 155
  Mariánské Lázně
  353 01
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051181

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muml.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky