Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zástavba lokality Hamrníky rodinnými domy - PD
Odesílatel Marta Löfflerová
Organizace odesílatele Město Mariánské Lázně [IČO: 00254061]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.11.2019 08:23:23
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení,

zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám na základě obdrženého dotazu ze dne 7. 11. 2019.

Vysvětlení zadávací dokumentace je zveřejněno na profilu zadavatele: https://zakazky.muml.cz.


Přílohy
- Dodatečná informace č. 1_Hamrníky_signed.pdf (102.05 KB)