Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zajištění diagnostiky stavu mostu nad železniční tratí Mariánské Lázně – Karlovy Vary ul. Husova
Odesílatel Marta Löfflerová
Organizace odesílatele Město Mariánské Lázně [IČO: 00254061]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.05.2020 07:30:42
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení dodavatelé,

zadavatel Město Mariánské Lázně zahajuje zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Zajištění diagnostiky stavu mostu nad železniční tratí Mariánské Lázně - Karlovy Vary ul. Husova".

Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele https://zakazky.muml.cz.

Věříme, že o tuto veřejnou zakázku projevíte zájem a podáte nabídku v souladu se zadávací dokumentací.


S pozdravem

Bc. Marta Löfflerová
veřejné zakázky
odbor investic a dotací


Přílohy
- ZD_Výzva II_Diagnostika mostu ul. Husova 2020_signed.pdf (175.19 KB)