Veřejná zakázka: Zajištění diagnostiky stavu mostu nad železniční tratí Mariánské Lázně – Karlovy Vary ul. Husova

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 451
Systémové číslo: P20V00000027
Datum zahájení: 07.05.2020
Nabídku podat do: 18.05.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění diagnostiky stavu mostu nad železniční tratí Mariánské Lázně – Karlovy Vary ul. Husova
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení diagnostiky a zpracování zprávy o stavu mostu nad železniční tratí Mariánské Lázně – Karlovy Vary v ul. Husova v následujícím rozsahu:

Diagnostika žb. konstrukce:

• Prohlídka včetně fotodokumentace s nutným popisem poruch a eventuální zjištění jejich příčin.
• Zjištění kvality betonu žb. klenby z odebraného vzorku z kopané sondy z vrcholu klenby.
• Jádrový vrt ve vrcholu klenby (zjištění tl.klenby, stanovení pevnosti betonu v tlaku na jádrovém vrtu).
• Jádrový vrt u paty klenby (zjištění tl.klenby, stanovení pevnosti betonu v tlaku na jádrovém vrtu).
• Sanace jádrových vrtů
• Zjištění množství a polohy výztuže v žb klenbě (ve vrcholu klenby: zeshora z kopané sondy v místě
travnatého pásu, zespoda ve stejném místě s ohledem na zjištění původní výztuže žb.klenby pod
vyztuženým stříkaným betonem)
• Zjištění množství a polohy výztuže v žb klenbě (u paty klenby: opět z obou stran, líc i rub)
• Zajištění souhlasů DOSS (SŽDC, PČR, ...) s provedením stavebních prací potřebných pro diagnostiku
• Na základě výsledků diagnostiky provést statické posouzení zatížitelnosti přidáním odbočovacího pruhu dle přiložené koordinačního situačního výkresu

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR, min. 3, uveřejňuje se
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Mariánské Lázně
 • IČO: 00254061
 • Poštovní adresa:
  Ruská 155
  Mariánské Lázně
  353 01
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051181

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muml.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky