Profil zadavatele: Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace

  • Název: Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace
  • IČO: 47723505
  • Adresa:
    Komenského 459/1
    35301 Mariánské Lázně
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.muml.cz/profile_display_114.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup ICT techniky pro realizaci distanční výuky
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2020 09.10.2020 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016