Veřejná zakázka: Chodník Na Voře – PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 389
Systémové číslo: P19V00000033
Evidenční číslo zadavatele: P19V00000033
Datum zahájení: 10.06.2019
Nabídku podat do: 09.07.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Chodník Na Voře – PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Město Mariánské Lázně plánuje vybudování chodníku pro pěší mezi ulicemi Na Voře dole a Za Tratí přibližně v místě stávající vyšlapané pěšiny na pozemku p. č. 215/5 v k. ú. Úšovice.
Výstavba nového chodníku by měla navázat na chodník realizovaný v roce 2018, který vede od tzv. Černého mostu v ulici Ke Kasárnům k ulici Na Voře dole (viz příloha č. 5 zadávací dokumentace).

Záměrem města je zadat zpracování komplexní projektové dokumentace pro územní rozhodnutí pro stavební povolení pro provedení stavby, včetně vyhotovení rozpočtu tak, aby tato dokumentace posloužila jednak k povolení této stavby a též poklad pro výběr zhotovitele stavby. Součástí zpracování projektové dokumentace bude též komplexní inženýrská činnost k zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení. Projektová dokumentace musí obsahovat všechny potřebné součásti, které jsou k naplnění záměru města potřebné (přeložky inženýrských sítí, vybudování veřejného osvětlení, dopravní značení atd.).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR, min. 3, uveřejňuje se
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 200 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Mariánské Lázně
 • IČO: 00254061
 • Poštovní adresa:
  Ruská 155
  Mariánské Lázně
  353 01
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051181

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
1. Prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muml.cz).

2. V listinné podobě na adresu zadavatele: Město Mariánské Lázně, Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky