Veřejná zakázka: Likvidace bolševníku velkolepého na pozemcích města Mariánské Lázně 2023

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 600
Systémové číslo: P23V00000025
Evidenční číslo zadavatele: OZP/23/1525/VB
Datum zahájení: 21.04.2023
Nabídku podat do: 03.05.2023 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Likvidace bolševníku velkolepého na pozemcích města Mariánské Lázně 2023
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění zakázky je provedení likvidace bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum) pro rok 2023 na pozemcích ve vlastnictví Města Mariánské Lázně v k. ú. Mariánské Lázně, Úšovice, Stanoviště u Mariánských Lázní, Chotěnov u Mariánských Lázní, Vlkovice u Mariánských Lázní a Závišín. Seznam pozemků dle k. ú.
a zasažené plochy bolševníkem velkolepým je uveden v příloze č. 2 – tato tabulka obsahuje doporučený způsob likvidace u každého z pozemků a způsob jeho ochrany. Zákres pozemků s vyznačením zasažené plochy je uveden v příloze č. 3, kdy bolševník je vyznačen světle modrou plochou a p. p. č. je vybarven světle zelenou průsvitnou barvou nad ortofotomapou. Mapový podklad slouží pro bližší orientaci. Pozornost se třeba věnovat příloze č. 2, kde jsou uvedeny všechny zasažené pozemky, které je třeba projít.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR, min. 3, uveřejňuje se
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 99 174 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Mariánské Lázně
 • IČO: 00254061
 • Poštovní adresa:
  Ruská 155
  Mariánské Lázně
  353 01
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051181

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Osobně nebo poštou na podatelnu MěÚ Mariánské Lázně, Příčná 647, 353 01 Mariánské Lázně

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky