Veřejná zakázka: MŠ Křižíkova – vybudování nového vstupu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 176
Systémové číslo: P16V00000013
Evidenční číslo zadavatele: VZ/16/004/IaD
Počátek běhu lhůt: 25.02.2016
Nabídku podat do: 22.03.2016 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: MŠ Křižíkova – vybudování nového vstupu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je závazek zhotovitele provést, dokončit a předat bez vad a nedodělků objednateli stavbu „MŠ Křižíkova – vybudování nového vstupu“ v souladu se zadávací dokumentací k této veřejné zakázce a s projektovou dokumentací zpracovanou projektovou kanceláří Ing. Pavel Graca, Plzeňská 131/15, 35301 Mariánské Lázně v roce 2015 pod názvem „Přístavba hlavního vstupu do mateřské školy Křižíkova 555, Mariánské Lázně“ a s oceněným výkazem výměr, který bude předložen jako součást nabídky zhotovitele.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR, min. 3, uveřejňuje se
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 314 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Mariánské Lázně
 • IČO: 00254061
 • Poštovní adresa:
  Ruská 155
  Mariánské Lázně
  353 01
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051181

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Ruská 155
Mariánské Lázně
353 01

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky