Veřejná zakázka: Rozšíření parkovacích ploch Panská pole II. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 191
Systémové číslo: P16V00000028
Evidenční číslo zadavatele: VZ/16/013/IaD
Počátek běhu lhůt: 04.08.2016
Nabídku podat do: 22.08.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rozšíření parkovacích ploch Panská pole II. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je závazek zhotovitele na své náklady a nebezpečí provést, dokončit a předat bez vad a nedodělků objednateli stavbu „Rozšíření parkovacích míst Panská pole – II. etapa“. Rozsah plnění závazku je určen projektovou dokumentací zpracovanou projektovou kanceláří BPO spol. s.r.o., Lidická 1239, 363 01 Ostrov, v 12/2013 s úpravou z 05/2016 a změnou z 22.7.2016 pod názvem „Rozšíření parkovacích ploch panská pole – II. etapa“.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR, min. 3, uveřejňuje se
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 850 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Mariánské Lázně
 • IČO: 00254061
 • Poštovní adresa:
  Ruská 155
  Mariánské Lázně
  353 01
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051181

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Ruská 155
Mariánské Lázně
353 01

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky