Veřejná zakázka: Zástavba lokality U Pily rodinnými domy - PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 415
Systémové číslo: P19V00000059
Datum zahájení: 21.10.2019
Nabídku podat do: 20.11.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zástavba lokality U Pily rodinnými domy - PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provedení stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr, a to včetně všech doprovodných činností (zaměření zájmového území apod.), podle Projektové dokumentace pro územní rozhodnutí „Zástavba lokality U Pily“ zpracované Josefem Jelínkem, Za Tratí 753/12A, 353 01 Mariánské Lázně v březnu 2019.

Dále je předmětem veřejné zakázky inženýrská činnost potřebná se získáním stavebního povolení, tj. projednání vypracované projektové dokumentace pro stavební řízení s dotčenými orgány státní správy, správci inženýrských sítí a úprava dokumentace dle jejich požadavků a dále výkon autorského dozoru při realizaci stavby „Zástavba Lokality U Pily rodinnými domy“.

Záměrem města je vybudování technické infrastruktury, tj. inženýrských sítí, komunikací a dalších tak, aby byla lokalita připravena pro výstavbu 15 rodinných domů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR, min. 3, uveřejňuje se
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 650 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Mariánské Lázně
 • IČO: 00254061
 • Poštovní adresa:
  Ruská 155
  Mariánské Lázně
  353 01
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051181

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muml.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky