Veřejná zakázka: Služby konzultace a odborného dozoru realizace projektu „Město Mariánské Lázně – portál občana“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 654
Systémové číslo: P24V00000025
Datum zahájení: 17.04.2024
Nabídku podat do: 06.05.2024 17:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Služby konzultace a odborného dozoru realizace projektu „Město Mariánské Lázně – portál občana“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Služby odborné konzultace a dozoru implementace pořizovaných systémů zahrnují zejména následující činnosti:
• zajištění koordinace činností dodavatelů externích služeb a dodávek,
• příprava a organizace jednání s dodavateli,
• vytvoření a průběžná aktualizace projektového plánu ve vztahu k dodavatelům, jeho sledování a kontrola průběhu plnění harmonogramu projektu a milníků projektu a jejich dodržování,
• časová a věcná koordinace činnosti dodavatelů, průběžná kontrola dodávek, návrhy opatření a kontrola jejich realizace,
• kontrola a připomínkování předávané projektové dokumentace pro jednotlivé části projektu (dozor nad souladem zpracované dokumentace se ZD, normami, směrnicemi, best practices),
• konzultace ke způsobu technického řešení v případě nutnosti změn na projektu (s ohledem na schválenou žádost a studii proveditelnosti),
• průběžná identifikace rizik projektu a návrh řešení k jejich minimalizaci,
• zajištění akceptačního procesu jednotlivých dodávek, včetně ověření skutečnosti naplnění akceptačních kritérií pro jednotlivé části projektu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR, min. 3, uveřejňuje se
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 300 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Mariánské Lázně
 • IČO: 00254061
 • Poštovní adresa:
  Ruská 155
  Mariánské Lázně
  353 01
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051181

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muml.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy