Veřejné zakázky města Mariánské Lázně

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Mariánské Lázně.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Městské divadlo – oprava šatny pro diváky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.06.2024 01.07.2024 08:30
Konektivita na ZŠ Vítězství Mariánské Lázně - stavební práce
nadlimitní Příjem nabídek 05.06.2024 09.07.2024 17:00
Scénář expozice včetně projektové dokumentace pro městské muzeum
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.06.2024 28.06.2024 14:00
Vybudování učebny přírodopisu ZŠ Úšovice
podlimitní Příjem nabídek 30.05.2024 20.06.2024 09:00
ZŠ JIH Mariánské Lázně– výstavba nové družiny – PD
podlimitní Příjem nabídek 29.05.2024 17.06.2024 09:00
Zastávka MHD ul. Skalníkova
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.05.2024 10.06.2024 17:00
Oprava chodníku podél Úšovického potoka - úsek ul. Anglická - ul. Dobrovského
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.05.2024 27.05.2024 09:00
Dopravní hřiště-oprava povrchu, ZŠ Úšovice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.05.2024 21.05.2024 09:00
Chodník a zastávky u silnice II/230, Plzeňská ulice, Skláře
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.04.2024 15.05.2024 09:00
Konektivita na ZŠ Vítězství Mariánské Lázně
nadlimitní Vyhodnoceno 16.04.2024 21.05.2024 09:00
Konektivita na ZŠ Vítězství Mariánské Lázně - stavební práce
nadlimitní Hodnocení 16.04.2024 21.05.2024 09:00
Konektivita na ZŠ Vítězství Mariánské Lázně
nadlimitní Zadávání 16.04.2024
Stavební úpravy Městské muzeum Mariánské Lázně – posílení stropu nad 1.NP
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.04.2024 13.05.2024 17:00
Pojištění odpovědnosti pro město Mariánské Lázně
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.04.2024 17.05.2024 12:00
Rozšíření infrastruktury
nadlimitní Hodnocení 05.02.2024 12.03.2024 10:00
všechny zakázky