Veřejná zakázka: Správa veřejného pohřebiště v Mariánských Lázních

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 351
Systémové číslo: P18V00000095
Datum zahájení: 13.11.2018
Nabídku podat do: 27.11.2018 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Správa veřejného pohřebiště v Mariánských Lázních
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je správa veřejného pohřebiště, tzn. zajištění činností a prací označovaných jako správa, spočívající v provozování veřejného pohřebiště dle ustanovení § 18 odst. 1, 2, zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů v platném znění, zahrnujících:

a) zajištění správy a údržby veřejného pohřebiště a obřadní síně včetně drobných oprav stavebních částí,
b) pronájem hrobových míst a vedení související evidence, tzn. uzavírání nájemních smluv, vybírání plateb za pronájem hrobových míst a za služby spojené s užíváním hrobového místa od nájemců, vedení evidence nesplacených závazků nájemců hrobových míst.

Provozování veřejného pohřebiště je službou ve veřejném zájmu zajišťovanou obcí, obec veřejné pohřebiště hodlá spravovat prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby, tj. v souladu s ust. § 18 zák. č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR, min. 3, uveřejňuje se
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Mariánské Lázně
 • IČO: 00254061
 • Poštovní adresa:
  Ruská 155
  Mariánské Lázně
  353 01
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051181

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muml.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky